Marqt (landelijk) - Écht eten

Een duurzame winkel? Een biologische supermarkt? Een nieuwe manier van ondernemen? Marqt is in de eerste plaats zichzelf. Andere ideeën over wat we eten. Respect voor natuur, dieren en mensen. Producten die met passie en verantwoordelijkheid worden gemaakt en waar een eerlijke prijs voor wordt betaald.

Voor Marqt verzorgt DDPM in eerste instantie de vergunningsaanvraag. Marqt heeft de voorkeur zich te vestigen in binnenstedelijke gebieden met een hoge dichtheid. Veel voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer bezoeken de winkels. Daardoor hebben we vaak met complexe opgaves te maken. Niet alleen de bouwvergunning, maar ook een kapvergunning, reclamevergunning, een gebruiksmelding en mileumelding worden door ons opgezet. Tevens verzorgt DDPM het gebruik van de openbare ruimte of een tijdelijke elektra aansluiting.

Voor de uitvoering verzorgen we na het verkrijgen van de vergunning tevens al het tekenwerk. We coördineren dat alle leverende en uitvoerende partijen hun stukken tijdig en compleet aanleveren, voegen tekeningen samen, controleren op overlap of onmogelijkheden en geven feedback aan de opdrachtgever.