Aldi (landelijk) - Hoge kwaliteit, lage prijs

ALDI is één van de grootste Europese detailhandelsondernemingen met ongeveer 500 filialen in Nederland. Het principe ‘’Hoge Kwaliteit – Lage Prijs’’ is onlosmakelijk met ALDI verbonden. Met dit principe zijn zij zeer succesvol in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanje en natuurlijk al sinds 1973 in Nederland.

Het principe ‘’Hoge Kwaliteit – Lage Prijs’’ is meer dan een succesvolle marketinguiting. Het principe op de kern van de zaak te concentreren, is in alles leidend, voor zowel de interne samenwerking als ook voor de relaties met leveranciers en handelspartners

Voor Aldi verzorgt DDPM de omgevingsvergunningaanvragen en de werkvoorbereiding. Vaak zijn dit complexe vraagstukken waar een integrale aanpak van reclamevoering, bouwvergunning, kapvergunning, parkeernormen en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en/of -Brandveiliggebruik gecombineerd worden. Ook na de verleende omgevingsvergunning staat DDPM klaar om alle leverende en uitvoerende partijen aan te sturen.

Wij zorgen ervoor dat de planning altijd behaald wordt!