16 augustus: SPAR informatieplicht energiebesparing

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht energiebesparing!

Vanuit de overheid is het verplicht om voor 1 juli aan de energie informatieplicht te voldoen.  

Deze plicht geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit/25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht is het de bedoeling dat het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing kunnen versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

In opdracht van SPAR Holding hebben wij, met een team van zeven collega’s, binnen een tijdsbestek van circa vier weken 220 winkels bezocht en opgenomen.

Met zijn allen besparen we energie!